Is een Scootmobiel Verzekering Verplicht?

Zoals we reeds meldden zijn er verschillende soorten scootmobiel verzekering die u kan afsluiten. Daarvan is er slechts één bij wet verplicht en dat is de Wettelijke Aansprakelijkheid verzekering, een verzekering die de kosten dekt van schade berokkend aan andere personen of voertuigen. Schade aan het eigen voertuig wordt in dat geval niet vergoed.

Wanneer u toch ook gedekt wilt zijn voor de schade aan de eigen scootmobiel dient u een All Risk scootmobielverzekering af te sluiten. Deze is dus niet wettelijk verplicht, maar wordt wel aanzien als een aan te raden verzekering voor scootmobielgebruikers. Er zijn ook meer algemene verzekeringen die u mogelijk kan afsluiten, waarvoor u zelf de afweging moet maken of ze al dan niet de moeite zijn.

Zo kan men bijvoorbeeld ook een rechtsbijstandverzekering afsluiten indien men graag juridische bijstand krijgt bij verkeersincidenten. Als uw scootmobiel uitgerust is met een groot arsenaal aan accessoires is het misschien ook niet onverstandig een accessoiresverzekering te nemen. Tot slot hebben we ook nog de schadeverzekering opzittenden. Deze treedt op indien door uw (foutief) toedoen een ander individu invalide wordt of sterft deze persoon of diens nabestaanden financieel zullen gecompenseerd worden. Een situatie waar u ongetwijfeld niet aan wenst te denken, maar een dergelijke verzekering kan u een heleboel problemen besparen.

Wat we hieruit moeten onthouden is dus dat er een grote keuze is aan soorten verzekeringen, maar dat u om wettelijk in orde te zijn enkel hoeft te beschikken over de standaard WA scootmobielverzekering.